menu

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip iscing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt ut....

Aanvullende
voorwaarden

Dit weekend heb jij veel voor ons betekend. Ben echt heel blij dat ik jou gevraagd heb om het aanzoek te fotograferen. Je bent echt een supermeid!

-Christiaan & Henrieke

Chantal heeft prachtige foto's gemaakt van onze mooie grote dag! Ze neemt alle tijd, komt met supertoffe ideeën en het resultaat is geweldig! Echt een aanrader :)

-Lennart en Dominique

Aanvullende voorwaarden voor fotografie van bruiloften.
Dank u voor de offerte aanvraag voor het fotograferen van uw Bruiloft.  Ik wijs u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht.

De tekst van de algemene  en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht  verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede  van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende  rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging
2. Offerte
3. Aanvullende voorwaarden
4. Algemene voorwaarden Dupho.

Wijziging datum.
Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering.
De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 180 en 30 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het  overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij  het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is  hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt
Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde  voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve  de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

Aard van de reportage.
Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan  Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied  (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van  bepaalde momenten op beeld. 

Technische problemen.
Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij  technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles  mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

Overmacht.
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.  

Beeldselectie.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur  verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen  formaat aangeleverd.

Akkoord producten.
Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien
Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met  het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Auteursrechten.
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé
doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden  ingestuurd en gebruikt worden op social media.

Betaling.
Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om een aanbetaling van het overeengekomen bedrag. Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Fotograaf  levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden. 

read more

Luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Nullam quis. luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam quis risus egere vel eu leo. 

it all started with my camera.

about us

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip iscing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt ut....

 "Ik kan onwijs genieten van een mooie omgeving en beleef altijd veel plezier met mijn klanten op een mooie natuurlocatie"

Dit weekend heb jij veel voor ons betekend. Ben echt heel blij dat ik jou gevraagd heb om het aanzoek te fotograferen. Je bent echt een supermeid!

-Christiaan & Henrieke

Chantal heeft prachtige foto's gemaakt van onze mooie grote dag! Ze neemt alle tijd, komt met supertoffe ideeën en het resultaat is geweldig! Echt een aanrader :)

-Lennart en Dominique